Underkategorier

 

Kongsbergs historie

Kongsberg har fortid som landets største bergverkssamfunn, og er den eldste industribyen i Norge. Året etter det ble funnet sølv i området i 1624, grunnla Kong Christian IV Kongsberg. Atter et år senere ble Kongsberg Sølvverk anlagt.

Kongsberg Sølvverk

Det ble hentet tyskere med kunnskap om gruvedrift til Kongsberg Sølvverk. I mange år var en stor del av de ansatte tyskere. I de første årene skiftet gruvene eierskap, før Sølvverket ble statens eiendom i 1683.

Kongsberg var imidlertid fortsatt preget av tyskernes nærvær. Gruvene fikk tyske navn, gudstjenestene ble først holdt kun på tysk, mange funksjonærstillinger var lenge holdt av tyskere, og man fulgte den tyske bergrettsordningen med egne lover og forordninger for bergverkssamfunn.

Kongsberg i vekst

Ved folketellingen i 1769 var Kongsberg Norges nest største by (etter Bergen). I bysentrum lå arbeidsboliger, smelteverk, herskapelige patrisierhus og Den Kongelige Mynt, som hadde blitt flyttet til Kongsberg i 1686. Sølvverket sysselsatte 4200 mann i 1770, og var organisert i et sosialt rangsystem etter yrkestittel og ansvarsgrad.

Med bondestand, borgerskap, embetsmenn og håndverkere i tillegg var Kongsberg by et tydelig sosialt hierarki. Norges første institusjon for høyere utdanning, Bergseminaret, ble etablert i Kongsberg i 1757. I 1761 ble vakre Kongsberg kirke innviet, og det er 1760-årene som regnes som byens virkelig gode år. Byen fikk fulle kjøpstadsrettigheter i 1802.

Fra sølv til våpen

På 1800-tallet hadde Danmark-Norge store økonomiske problemer. Kombinert med Sølvverkets dalende produksjon og stigende driftsunderskudd, fikk Kongsberg by så alvorlige problemer at Sølvverket ble nedlagt. Mesteparten av gruvedriften stoppet, og en bybrann i 1810 ødela mye av bergstaden. Folketallet falt.

For å få flere arbeidsplasser og forsyne nyetablerte Norge med våpen, ble Kongsberg Våpenfabrikk grunnlagt i 1814. Sølvverket ble nedlagt i 1958, og Kongsberg Våpenfabrikk ble et internasjonalt industrikonsern etter andre verdenskrig. Våpenfabrikken ble oppløst i 1987, men store deler av virksomheten lever videre som sentrale norske høyteknologiske industriklynger.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: