Underkategorier

 

Kongsberg kirke

Kongsberg kirke er Norges største barokk-kirke og ble innviet i 1761. Kirken ser ganske ordinær ut på utsiden, men har en rik rokokko-innredning på innsiden.


Foto: Kjetil Bjørnsrud

Interiør

Over det rikt utsmykkede alterpartiet i Kongsberg kirke står det dominerende Gloger-orgelet. Krystall-lysekronene i kirken ble hengt opp i 1771, og har kun levende lys, som tennes ved spesielle anledninger. Den største av lysekronene er hele tre meter høy.

Mesteparten av interiøret i Kongsberg kirke er av tre, men en del overflater er malt for å etterligne marmor.

Kongsberg kirkes historie

Den første kirken bygd etter initiativ fra Kongsbergs grunnlegger, Kristian IV, gikk tapt i en bybrann i 1631. Deretter ble det bygd en ny kirke som raskt forfalt, og så begynte arbeidet på det som skulle bli Kongsberg kirke. I 1739 ble tegningene lagt frem og godkjent, og i 1749 var det nøkterne eksteriøret i rød teglstein på plass.

Musikk i Kongsberg kirke

Kammermusikkfestivalen Glogerfestspillene arrangeres årlig i Kongsberg kirke.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: